ul. Pomorska 42a, 05-500 Piaseczno

Nie możemy podać Ci standardowych cen usług….

Każdy przypadek jest inny, każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie w zależności od skomplikowania usługi i czasu poświęconego przez lekarza. Na Twoje życzenie poinformujemy Cię o przewidywanym koszcie leczenia przed wykonaniem umówionej usługi.

Naszą przyjemnością jest tworzyć zdrowy i piękny uśmiech naszych pacjentów

Top